کابوتاژ ماشین

kapotaj 585x159 - مقالات
کابوتاژ ماشین یا کاپتاژ  (کلمه انگلیسی آن Cabotage) به معنای مجوزموقت خروج وسیله ی نقلیه از کشور به مدت یکسال می باشد.حتما اگر قصد...

اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

img 5e12d7e1811f9 585x385 - مقالات
جدول اصطلاحات حمل و نقل بین المللی واردات Import بارنامه Bill of Lading صادرات Export کارنه تیر Carne Tir گمرک Customs پکینگ Packing List بندر Port فاکتور Invoice کامیون دربستی Full Truck Loading (FTL) پیش فاکتور Proforma Invoice کانتینر دربستی Full...